ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
 
 
 
אליאס סיילס - עו"ד
058-4455554

מהו הסיכוי שלכם להצליח לבד בוועדת ערר על החלטת המרב״ד

Skip Navigation Links

מהו הסיכוי שלכם להצליח לבד בוועדת ערר על החלטת המרב״ד

אם הופניתם למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, נערכו לכם בדיקות רפואיות ונשלחה לכם החלטת המכון שלפיה חלים שינויים בתנאי רישיון הנהיגה שלכם, עומדת לכם האפשרות להגיש תוך 30 יום ערר לוועדת ערר במשרד הבריאות (תל השומר).
 
אתם חושבים לעשות זאת לבד וללא עו״ד? כדאי שתחשבו שוב.
 

מהו הליך הערר

ועדת הערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יושבת בתל השומר ובכדי להגיש את הערר יש לשלם אגרה ולהגיש כתב ערר מנומק ומנוסח היטב, המפרט את כלל טענותיכם ובפרט מדוע החלטת המרב״ד שגויה. בנוסף, יש לצרף לכתב הערר מסמכים רפואיים ו/או אסמכתאות התומכות בטענותיכם, כאשר לאחר מכן תוזמנו להתייצב מול הוועדה ולטעון טענותיכם.
 

סמכויות וועדת הערר

וועדת הערר יכולה לקבל את הערעור/לדחות אותו/להורות על בדיקות חוזרות או משלימות או לתת החלטה אחרת.
 

מדוע לא כדאי להגיש את הערר לבד

קודם כל וטרם הגשת הערר חשוב שיעמדו בפניכם מלוא העובדות שעל בסיסם התקבלה החלטת המרב״ד. בהתאם, עוה״ד שייצג אתכם יפנה למרב״ד בבקשה לקבלת מלוא המסמכים, ההחלטות והפרוטוקולים שעל בסיסם ניתנה החלטת המרב״ד ויבחן פגמים אפשריים. לאחר מכן, עוה״ד יגבש את דרך הפעולה הנכונה עבורכם ביחס לתקיפת החלטת המרב״ד, כדוגמת פניה למומחה לעריכת חוו״ד מטעמכם. עוה״ד יערוך עבורכם את כתב הערר ויציג בו את מלוא הטענות הרלוונטיות, בצורה מנומקת ומפורטת אשר תתייחס לכל הטעויות שנפלו בהחלטת המרב״ד. חשוב להבין כי המרב״ד הינו גוף מנהלי הפועל מכוח תוקף חוקי וכפוף לכללים מסוימים.

בהתאם, יכול עוה״ד לבחון את החלטת המרב״ד ביחס לחוק ו/או לכללים הנהוגים ו/או לפסיקת בתי המשפט ולהציג טיעונים אשר יבהירו מדוע נפלה טעות בהחלטת הבודק מטעם המרב״ד. כך לדוגמא – יכול המרב״ד לפסול מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה מן הטעם כי ישנה ״אי התאמה אישיותית של הנבדק לנהוג״. מדובר למעשה במונח ערטילאי, אשר נתון לפרשנות ושאינו ניתן למדידה מדויקת ומעניק לבודק את האפשרות המעשית להמליץ על פסילת רישיון עקב התרשמות אישית. במקרה שכזה, עוה״ד יידע להציג בכתב הערר טענות רלוונטיות שמטרתן לתמוך במסקנה כי דין קביעה שכזו להיפסל.
 

מדוע לא כדאי להתייצב מול וועדת הערר לבד

עו״ד המומחה בהליכים אלו הינו עו״ד בעל ניסיון רב בהופעה מול ערכאות משפטיות ומול וועדות ערר. הטיעונים אשר יהיה עליכם להציג בפני הוועדה יכולים להיות טיעונים רפואיים וטיעונים משפטיים כאחד, כאשר עו״ד המומחה בתחום ובעל ניסיון בליטיגציה והופעה בערכאות יידע לטעון טיעונים אלו בצורה המיטבית עבורכם.
 

הערר שהוגש נדחה מה הלאה

עומדת לכם האפשרות להגיש ערעור נוסף לבית המשפט המחוזי בשבתו כבימ״ש לעניינים מנהליים, כאשר במקרה זה אנו ממליצים באופן חד משמעי להיעזר בשירותיו של עו״ד, שכן המדובר בהליך סבוך, הדורש היכרות עם החוק והפסיקה.
 
למשרדנו ניסיון רב בהתנהלות מול המרב״ד, בהכנת נבדקים המופנים למרב״ד בייצוג בהליכי ערר והנכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ.
 
האמור הינו למידע כללי בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי מחייב
 
 
נושאי מאמרים
הצלחות בנושא משרד הרישוי - המרב"ד
 • ביטול פסילה בת 3 חודשים עקב צבירת נקודות משרד הרישוי
  בתיק זה קיבל הלקוח הודעה ממשרד הרישוי על כך שעקב צבירת נקודות הוא נפסל למשך 3 חודשים מלהחזיק ברישיון נהיגה. לאחר בחינת החומר בתיק ניכר היה שאין מקום להשית פסילה במקרה זה ועל כן פעל משרדנו אל מול משרד הרישוי לצורך ביטול הפסילה. לאחר שמשרד הרישוי סרב בכל תוקף לבטל את הפסילה הגיש משרדנו עתירה מנהלית...
 • החזרת רישיון לאחר שהמכון הרפואי החליט שלא לאשר הוצאת רישיון נהיגה כלל
  ערעור על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לוועדת ערר שבתל השומר העורר הגיע למשרדנו לאחר שהמוסד הרפואי לבטיחות בדרכים פסל אותו מלהחזיק בכל סוגי הרישיונות וזאת לאור דיווח של בית המשפט על כך שהעורר נשפט והורשע בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים. לאחר הדיון בערעור והטענות של משרד עורכי דין בוכובזה את סיילס...
מידע שימושי

מהו הסיכוי שלכם להצליח לבד בוועדת ערר על החלטת המרב״ד

התקשרו עכשיו לשיחת ייעוץ חינם

מהו הסיכוי שלכם להצליח לבד בוועדת ערר על החלטת המרב״ד

אם הופניתם למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, נערכו לכם בדיקות רפואיות ונשלחה לכם החלטת המכון שלפיה חלים שינויים בתנאי רישיון הנהיגה שלכם, עומדת לכם האפשרות להגיש תוך 30 יום ערר לוועדת ערר במשרד הבריאות (תל השומר).
 
אתם חושבים לעשות זאת לבד וללא עו״ד? כדאי שתחשבו שוב.
 

מהו הליך הערר

ועדת הערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יושבת בתל השומר ובכדי להגיש את הערר יש לשלם אגרה ולהגיש כתב ערר מנומק ומנוסח היטב, המפרט את כלל טענותיכם ובפרט מדוע החלטת המרב״ד שגויה. בנוסף, יש לצרף לכתב הערר מסמכים רפואיים ו/או אסמכתאות התומכות בטענותיכם, כאשר לאחר מכן תוזמנו להתייצב מול הוועדה ולטעון טענותיכם.
 

סמכויות וועדת הערר

וועדת הערר יכולה לקבל את הערעור/לדחות אותו/להורות על בדיקות חוזרות או משלימות או לתת החלטה אחרת.
 

מדוע לא כדאי להגיש את הערר לבד

קודם כל וטרם הגשת הערר חשוב שיעמדו בפניכם מלוא העובדות שעל בסיסם התקבלה החלטת המרב״ד. בהתאם, עוה״ד שייצג אתכם יפנה למרב״ד בבקשה לקבלת מלוא המסמכים, ההחלטות והפרוטוקולים שעל בסיסם ניתנה החלטת המרב״ד ויבחן פגמים אפשריים. לאחר מכן, עוה״ד יגבש את דרך הפעולה הנכונה עבורכם ביחס לתקיפת החלטת המרב״ד, כדוגמת פניה למומחה לעריכת חוו״ד מטעמכם. עוה״ד יערוך עבורכם את כתב הערר ויציג בו את מלוא הטענות הרלוונטיות, בצורה מנומקת ומפורטת אשר תתייחס לכל הטעויות שנפלו בהחלטת המרב״ד. חשוב להבין כי המרב״ד הינו גוף מנהלי הפועל מכוח תוקף חוקי וכפוף לכללים מסוימים.

בהתאם, יכול עוה״ד לבחון את החלטת המרב״ד ביחס לחוק ו/או לכללים הנהוגים ו/או לפסיקת בתי המשפט ולהציג טיעונים אשר יבהירו מדוע נפלה טעות בהחלטת הבודק מטעם המרב״ד. כך לדוגמא – יכול המרב״ד לפסול מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה מן הטעם כי ישנה ״אי התאמה אישיותית של הנבדק לנהוג״. מדובר למעשה במונח ערטילאי, אשר נתון לפרשנות ושאינו ניתן למדידה מדויקת ומעניק לבודק את האפשרות המעשית להמליץ על פסילת רישיון עקב התרשמות אישית. במקרה שכזה, עוה״ד יידע להציג בכתב הערר טענות רלוונטיות שמטרתן לתמוך במסקנה כי דין קביעה שכזו להיפסל.
 

מדוע לא כדאי להתייצב מול וועדת הערר לבד

עו״ד המומחה בהליכים אלו הינו עו״ד בעל ניסיון רב בהופעה מול ערכאות משפטיות ומול וועדות ערר. הטיעונים אשר יהיה עליכם להציג בפני הוועדה יכולים להיות טיעונים רפואיים וטיעונים משפטיים כאחד, כאשר עו״ד המומחה בתחום ובעל ניסיון בליטיגציה והופעה בערכאות יידע לטעון טיעונים אלו בצורה המיטבית עבורכם.
 

הערר שהוגש נדחה מה הלאה

עומדת לכם האפשרות להגיש ערעור נוסף לבית המשפט המחוזי בשבתו כבימ״ש לעניינים מנהליים, כאשר במקרה זה אנו ממליצים באופן חד משמעי להיעזר בשירותיו של עו״ד, שכן המדובר בהליך סבוך, הדורש היכרות עם החוק והפסיקה.
 
למשרדנו ניסיון רב בהתנהלות מול המרב״ד, בהכנת נבדקים המופנים למרב״ד בייצוג בהליכי ערר והנכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ.
 
האמור הינו למידע כללי בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי מחייב
 
הצלחות
 • מחיקת כתב אישום בעבירה של נהיגה בשכרות עם כמות של 455 מק"ג אלכוהול
  כתב אישום בתיק זה הוגש לבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה. משרדנו קיבל את הייצוג בתיק זה כבר בהליך השימוע לגבי הפסילה המנהלית בבית דגן ולאחר בחינת התיק הצליח משרדנו למנוע את הפסילה המנהלית וכן את איסור השימוש ברכב. לאחר...
  נהיגה בשכרות
 • מחיקת כתב אישום בעבירה של נהיגה בשכרות עם כמות של 315 מק"ג אלכוהול
  משרד עורכי דין בוכובזה את סיילס ייצג את הנאשמת בתיק זה כבר בהליך השימוע לצורך הפסילה המנהלית בתחנת המשטרה בתל אביב ושם הצליחו עורכי הדין למנוע את הפסילה המנהלית וכן את איסור השימוש ברכב. בתיק זה היו מספר דיונים בבית...
  נהיגה בשכרות
 • נהיגה בשכרות בכמות של 410 מק"ג עם פסילה של 60 יום בלבד
  בתיק זה מדד מכשיר הינשוף כמות של 410 מק"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ועל כן הוגש כתב אישום על נהיגה בשכרות. התיק הסתיים עם פסילה של 60 יום בלבד!!!! מספר התיק: תת"ע 3717-01-13 מדינת ישראל נגד עמרם דריי בבית המשפט...
  נהיגה בשכרות
 • תיק שכרות עם כמות של 420 מק"ג הסתיים עם פסילה בת 3 חודשים בלבד וסיווג רישיון כך שהנאשם יוכל לנהוג על מלגזה בתקופת הפסילה
  בתיק זה מדד מכשיר הינשוף (מכשיר הדרגר) כמות של 420 מק"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ועל כן הוגש כתב אישום על נהיגה בשכרות. לאחר בחינת חומר הראיות התגלו פגמים ראייתיים אשר הובילו לסיום התיק בתיקון כתב האישום לנהיגה תחת...
  נהיגה בשכרות
 • נהיגה במהירות של 156 קמ"ש על ידי נהגת חדשה ללא פסילה כלל!
  הנאשמת פנתה אל משרדנו מיד לאחר העבירה וטרם השימוע אשר התקיים באגף התנועה שבבית דגן ועקב כך היא הצליחה להימנע מפסילת מנהלית של רישיונה למשך 30 יום וזאת באמצעות עבודת עורכי הדין במשרד ועל אף היות הנאשמת נהגת חדשה ובעלת...
  נהיגה במהירות מופרזת
 • נהיגה בשכרות בכמות של 365 מק"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף הסתיים עם פסילה של 3 חודשים
  בתיק זה נמדדה הנאשמת על ידי מכשיר הינשוף כשהיא נוהגת עם כמות של 365 מק"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף וכתוצאה מכך הוגש כנגדה כתב אישום לבית המשפט לתעבורה בתל אביב. לאחר ניהול התיק הצליח משרדנו לסיים את ההליכים עם פסילה...
  נהיגה בשכרות
 • נהיגה במהירות של 150 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת הוא 90 קמ"ש ללא פסילה כלל
  בתיק זה הנאשם נמדד, על ידי מכשיר הממל"ז (לייזר), כאשר הוא נוהג במהירות מופרזת בשטח בין עירוני בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש במהירות של 150 קמ"ש (60 קמ"ש מעל למותר) התיק הסתיים בהסדר טיעון לפיו רישיונו של הנאשם לא...
  נהיגה במהירות מופרזת
 • תיק של נהג חדש אשר נהג במהירות של 146 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש הסתיים ללא פסילה כלל
  בתיק זה הנאשם נמדד, על ידי מכשיר הדבורה, כאשר הוא נוהג במהירות מופרזת בשטח בין עירוני בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש במהירות 146 קמ"ש (56 קמ"ש מעל למותר) וכל זאת בהיותו נהג חדש. הסתיים התיק, לאחר סיום תקופת היותו של...
  נהיגה במהירות מופרזת
 • קיצור פסילה מנהלית בעבירת מהירות של 145 קמ"ש + סיווג הפסילה
  בתיק זה נתפס הנאשם כשהוא נוהג במהירות של 145 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש אי לכך נפסל רישיונו מנהלית על ידי קצין משטרה ל-30 יום, משרדנו הצליח לקצר את הפסילה המנהלית בחצי ובנוסף לסווג את הפסילה כך שיוכל...
  נהיגה במהירות מופרזת
 • ביטול פסילה בת 3 חודשים עקב צבירת נקודות משרד הרישוי
  בתיק זה קיבל הלקוח הודעה ממשרד הרישוי על כך שעקב צבירת נקודות הוא נפסל למשך 3 חודשים מלהחזיק ברישיון נהיגה. לאחר בחינת החומר בתיק ניכר היה שאין מקום להשית פסילה במקרה זה ועל כן פעל משרדנו אל מול משרד הרישוי לצורך...
  משרד הרישוי - המרב"ד
 • מהירות של 117 קמ"ש בכביש של 70 קמ"ש ללא פסילה בפועל כלל
  בתיק זה נתפס הנאשם כאשר הוא נוהג במהירות מופרזת בשטח עירוני בו המהירות המותרת היא 70 קמ"ש במהירות 117 קמ"ש (47 קמ"ש מעל למותר!) וכל זאת בהיותו נהג חדש. התיק הסתיים ללא פסילה בפועל!! תת"ע 7016-06-11 מדינת ישראל נגד...
  נהיגה במהירות מופרזת
 • נהיגה במהירות של 124 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 80 קמ"ש הסתיים ללא פסילה כלל
  בתיק זה נתפס הנאשם כאשר הוא נוהג במהירות מופרזת בשטח בין-עירוני בו המהירות המותרת היא 80 קמ"ש במהירות 124 קמ"ש (44 קמ"ש מעל למותר!). תיק זה הסתיים ללא פסילה בפועל! תת"ע 1881-01-13 מדינת ישראל נגד אריה דקורדובי בבית...
  נהיגה במהירות מופרזת
 • נהיגה במהירות של 132 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש הסתיים ללא פסילה כלל
  בתיק זה נתפס הנאשם כאשר הוא נוהג במהירות מופרזת בשטח בין-עירוני בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש במהירות 132 קמ"ש (42 קמ"ש מעל למותר!). רישיונו של הנאשם נפסל על ידי קצין משטרה ל- 30 יום ועל כן הוגשה בקשה לביטול פסילה...
  נהיגה במהירות מופרזת
 • נהיגה במהירות של 112 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 50 קמ"ש הסתיים עם 15 יום פסילה בלבד
  בתיק זה הנאשם נמדד, על ידי מכשיר הדבורה, כאשר הוא נוהג במהירות מופרזת בשטח עירוני בו המהירות המותרת היא 50 קמ"ש במהירות של 112 קמ"ש (62 קמ"ש מעל למותר פי 2 ויותר מהמהירות המותרת), התיק הסתיים בהסדר לפיו רישיון הנהיגה...
  נהיגה במהירות מופרזת
 • נהיגה במהירות של 81 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 50 קמ"ש הסתיים ללא פסילה כלל
  בתיק זה נתפס הנאשם, על ידי מצלמת מהירות, כאשר הוא נוהג במהירות מופרזת בשטח עירוני בו המהירות המותרת היא 50 קמ"ש במהירות 81 קמ"ש (31 קמ"ש מעל למותר!). תיק זה הסתיים ללא פסילה בפועל!
  נהיגה במהירות מופרזת
 • החזרת רישיון לאחר שהמכון הרפואי החליט שלא לאשר הוצאת רישיון נהיגה כלל
  ערעור על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לוועדת ערר שבתל השומר העורר הגיע למשרדנו לאחר שהמוסד הרפואי לבטיחות בדרכים פסל אותו מלהחזיק בכל סוגי הרישיונות וזאת לאור דיווח של בית המשפט על כך שהעורר נשפט והורשע בעבירה של...
  משרד הרישוי - המרב"ד
 • תיק תאונת דרכים בו פגעה הנאשמת ברוכב אופנוע וגרמה לו ולנוסעת שהייתה עמו חבלות של ממש הסתיים עם פסילה של 60 יום בלבד
  בתיק זה הוגש כתב אישום נגד נהגת אשר הואשמה בגרימת תאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלות של ממש (עבירה שלצידה פסילת מינימום של 3 חודשים), במהלך ניהול ההוכחות הסכים בית המשפט לחרוג מפסילת המינימום של 3 חודשים וקבע כי הייתה...
  תאונות דרכים
 • נהג בזמן פסילה בפעם השנייה ונפסל לתקופה של 11 חודשים בלבד וזאת לאחר שהיה עצור
  בתיק זה הנהג הואשם בנהיגה בזמן פסילה בפעם השנייה!! הנאשם פנה למשרדנו בהיותו במעצר ימים (מעצר טרם הגשת כתב האישום), בדיון בו נתבקש להאריך את מעצרו של הנאשם גובש הסדר אשר לפיו הנאשם ישוחרר לביתו ללא כל תנאי באופן...
  נהיגה בפסילה
 • תיק שבו יש פסילת מינימום של 3 חודשים הסתיים ללא פסילה כלל
  בתיק זה הנהג הואשם בעבירה של הסעת נוסעים בתשלום מעל המותר (יצוין כי הנוסעים היו שב"חים). לעבירה זו מתלווה פסילת מינימום של 3 חודשים, אך לאחר בחינת התיק ע"י עורכי הדין ירון בוכובזה ואליאס סיילס הוא הסתיים ללא פסילה...
  נהיגה בקלות ראש
 • נהג אשר לא ציית לתמרור 302 ולא נתן זכות קדימה לרכב אחר בכניסתו לצומת לא נפסל כלל ואף נמחקו הנדודות הנלוות לעבירה
  בתיק זה הנהג הוזמן לדין והואשם באי ציות לתמרור 302 (כניסה לצומת ללא נתינת זכות קדימה לרכב המתקרב אל הצומת). תיק זה הסתיים ללא פסילה בפועל ואף מחיקת הנקודות הנלוות לעבירה!
  אי ציות לתמרור
 • קיצור פסילה מנהלית בעבירה של אי מתן זכות קדימה
  בתיק זה הנהג אשר נהג במונית הואשם כי לא נתן זכות קדימה לרכב משטרה וגרם לו לבלום בלימת פתע! רישיונו של הנאשם נפסל על ידי קצין משטרה ל- 30 יום ועל כן הוגשה בקשה לביטול פסילה מנהלית, בדיון בבקשה הסתיים התיק עם קיצור...
  אי ציות לתמרור
 • מחיקת נקודות בדו"ח על נסיעה ברמזור אדום
  בתיק זה הוגשה בקשה להישפט על עבירה של נסיעה באור אדום אותו קיבל הנהג. הנהג הגיע לבדו לדיון הראשון בו התביעה לא הייתה מוכנה כלל לשנות את סעיף העבירה לסעיף עבירה אשר לה לא נלווים נקודות משרד הרישוי ועל כן הנהג כפר בתיק...
  מעבר באור אדום
 • נהיגה בשכרות בכמות של 625 מק"ג אלכוהול הסתיים ללא פסילה בפועל כלל!
  בתיק זה הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות בכמות של 625 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. הלקוח נמדד באמצעות מכשיר הינשוף עם כמות גבוהה מאוד, אך לאחר ניהול התיק על ידי משרדנו התיק הסתיים עם פסילה על תנאי בלבד, ללא...
  נהיגה בשכרות
 • נמחקו הנקודות בדו"ח טלפון
  בתיק זה הוגשה בקשה להישפט על דו"ח טלפון אותו קיבל הנהג. הנאשם בתיק זה היה נהג משאית אשר לו עבר עשיר בעבירות תנועה והוא היה על סף פסילה במשרד הרישוי (36 נקודות) התיק הסתיים עם מחיקת הנקודות הנלוות לדו"ח מה שמנע את...
  שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה
 • פסק דין 8740-05-15 לירן דניאל בקשה לביטול הפסילה
  הלקוח הנ״ל נפסל מנהלית לתקופה של 30 יום וזאת בגין עבירת מהירות חריגה, לאחר פניית הלקוח אל משרדנו נשלח לבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה בקשה לביטול הפסילה
  נהיגה במהירות מופרזת
 • תיק תאונת דרכים עונש מזערי
  לקוח זה יוצג ע״י משרדנו בתיק תאונת דרכים, כאשר נפגעה הולכת רגל במעבר חצייה, במהלך המשפט בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה, עמדת המדינה הייתה פסילת רישיון נהיגה שלא תפחת מ-6 חודשים, אך לאחר ניהול המשפט הסתיים התיק בפסילה...
  תאונות דרכים
 • נהיגה בשכרות בכמות של 190 מק"ג אלכוהול (נהג חדש) הסתיים עם פסילה של 45 ימים בלבד וללא מגבלות משרד הרישוי!
  בתיק זה הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות בכמות של 190 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף לנהג הנמנה חדש לגביו נקבע כמות אסורה של 50 מק"ג בחוק. הלקוח נמדד באמצעות מכשיר הינשוף עם כמות של כמעט פי 4 מהמותר, אך לאחר...
  נהיגה בשכרות
 • נהיגה בשכרות בפעם השנייה בכמות של 419 מק"ג אלכוהול הסתיים עם 60 ימי פסילה בלבד!
  בתיק זה הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות בפעם השנייה בכמות של 419 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. הלקוח נמדד באמצעות מכשיר הינשוף עם כמות גבוהה מאוד וזאת בפעם השנייה תוך 3 שנים, אך לאחר ניהול התיק על ידי משרדנו...
  נהיגה בשכרות
 • גרימת תאונת דרכים + נהיגה בשכרות בכמות של 605 מק"ג אלכוהול הסתיים בפסילה של 6 חודשים בלבד!
  בתיק זה הוגש כתב אישום בגין גרימת תאונת דרכים עם חבלות קשות תוך כדי נהיגה בשכרות בכמות גבוהה של 605 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. למרות שתאונת הדרכים גרמה לחבלות קשות ולמרות הכמות הגבוהה שנמדדה הסתיים התיק...
  נהיגה בשכרות
 • נהיגה בשכרות בכמות של 300 מק"ג אלכוהול הסתיים ללא פסילה בפועל כלל!
  בתיק זה הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות בכמות של 300 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. הלקוח נמדד באמצעות מכשיר הינשוף ונמצא כי הוא נהג בשכרות על פי בדיקה זו. לאחר ניהול התיק על ידי משרדנו התיק הסתיים ללא פסילה...
  נהיגה בשכרות
 • נהיגה בשכרות בכמות של 295 מק"ג אלכוהול הסתיים ללא פסילה בפועל כלל!
  בתיק זה הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות בכמות של 295 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. הלקוח נמדד באמצעות מכשיר הינשוף ונמצא כי הוא נהג בשכרות על פי בדיקה זו. לאחר ניהול התיק על ידי משרדנו התיק הסתיים ללא פסילה...
  נהיגה בשכרות
 • נהיגה בשכרות בכמות של 275 מק"ג אלכוהול (נהג חדש) הסתיים ללא פסילה בפועל כלל!
  בתיק זה הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות בכמות של 275 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף לנהג הנמנה על אוכלוסייה מיוחדת לגביו נקבע כמות אסורה של 50 מק"ג בחוק. הלקוח נמדד באמצעות מכשיר הינשוף עם כמות של פי 5.5...
  נהיגה בשכרות
הצלחות בנושא
מידע שימושי

דרכי התקשרות

 • סניף אשדוד:
 • טלפון:
 • רחוב האורגים 35, משרד 611, קומה 6
 • סניף תל אביב:
 • טלפון:
 • רחוב מיקוניס 3 משרד:1 קומה:2
 • אימייל:
  law@les.co.il

עקוב אחרינו ברשתות החברתיות